Kurtyny przemysłowe

KURTYNY PRZEMYSŁAOWE GUARGPRO

 
GUARDPRO to linia profesjonalnych urzadzeń. GUARDPRO dzięki swojej efetywności zostały przeznaczone do zabezpieczeń obiektów przemysłowych. GUARDPRO chronia te obiekty przed utratą energii cieplnej przez bramy wjazdowe. Kurtyny GUARDPRO dzięki swojej dużej wydajności 
i modułowej konstrukcji umoźliwiają zabezpieczenie bram wjazdowych w zakresie 3-7,5 m.
 
Kurtyna przemysłowa GUARDPRO jest przeznaczona do użytku w regionach o umiarkowanym
i chłodnym klimacie, w pomieszczeniach z temperaturą powietrza od -15 do +40°C oraz przy względnej wilgotności powietrza nie wyższej niż 80% (przy temperaturze +25°C), w warunkach nie dopuszczających oddziaływania na urządzenie czynników zewnętrznych takich jak zanieczyszczenia, tłuszcz, osady atmosferyczne, opary chemiczne.
Kurtyny przemysłowe GUARD PRO w okresie zimowym chronią przed utratą ciepła
w pomieszczeniach, poprzez odpowiednie ukierunkowanie ciepłego strumienia powietrza, zapobiegając przenikaniu do pomieszczenia chłodnego powietrza z zewnątrz. W okresie letnim mogą być używane jako kurtyny chłodzące – bez podgrzewania, zapobiegając przedostawanie się do wnętrza pomieszczenia nagrzanego powietrza oraz zanieczyszczeń z zewnątrz.
Kurtyny przemysłowe GUARD PRO przeznaczone są do zabezpieczenia strat ciepła w bramach wjazdowych w obiektach o średniej i dużej kubaturze, w szczególności takich jak:
 •       magazyny, hale produkcyjne
 •       punkty załadunku/wyładunku towarów w supermarketach, duże powierzchniach handlowych,
 •       salony i warsztaty samochodowe,
 •       powierzchnie wystawowe
 
 
SYSTEM ACTIVE PROTECTION
 
SYSTEM ACTIVE PROTECTION został stworzony i wykorzystanyw GUARDPRO by zwiększyć efetywność ochrony bramy wjazdowej. Działanie SYSTEMU ACTIVE PROTECTION polega na zastosowaniu kurtyny powietrznej wyposażonej w wymiennik u podstawy modułu, natomiast powyżej kurtyny bez wymiennika. Takie rozwiazanie pozwala przemieszczać się ciepłemu powietrzu w górną część bramy. Użytkownik w ten sposób ( na swoim poziomie) będzie miał zapewniony komfort temperaturowy.
 
ZALETY GUARDPRO
 •       Zasięg strumienia powietrza do 7,5 m.
 •       System modułowy oparty o długości kurtyn 1,5 m i 2 m.
 •       Montaż w pionie i poziomie.
 •       SYSTEM ACTIVE PROTECTION.
 •       Kurtyny wodne , kurtyny zimne
 
AUTOMATYKA GUARDPRO
 •       Doorstop - wyłacznik drzwiowya
 •       SPEEDER – regulator prędkości.
 •       CONTROLBOX – szafa sterownicza.
 •       uchwyt montaźowy.